۱۴۰۰/۱/۳۰ دوشنبه
آخرين اخبار

بر اساس ماده ۶ آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر است انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف خواربار فروشان شهرستان تهران برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آن اعلام گرديده دعوت به عمل مي آيد، از روز دوشنبه مورخ 10/06/99 لغ...

مقام معظم رهبري در پيامي به ‌مناسبت آغاز سال جديد، سال ۹۹ را سال «جهش توليد» نام‌گذاري كردند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تاكيد بر نياز قطعي كشور به توليد، خطاب به دست‌اندركاران تاكيد كردند: «جوري عمل كنيد كه با جهش توليد، تغييري محسوس در زندگي مردم به ‌وجود‌‌ آيد.»

روزنامه های امروز