۱۴۰۳/۴/۳۱ یکشنبه

مدارك لازم جهت صدور پروانه كسب دائم(5 ساله)

1- تكميل فرم درخواست عضويت
2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران (در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور). 
3- اصل و تصوير سند مالكيت و بنچاق در صورتيكه متقاضي مالك ملك و سرقفلي باشد.
4-  اصل و تصوير مبايعه‌نامه يا قراردادي واگذاري همراه با اسناد رسمي دال بر مالكيت فروشنده يا واگذار كننده در صورتيكه متقاضي خريدار ملك و سرقفلي باشد.
5- اصل و تصوير سند اجاره عادي همراه با فتوكپي سند مالكيت و بنچاق موجر جهت احراز مالكيت بر ملك و سرقفلي موجر.
5-1- اسنادي كه در دفتر مشاورين املاك تنظيم ميگردد سند عادي و غير رسمي محسوب ميگردند.
5-2- در اسناد اجاره قيد مشخصات كامل موجر و مستاجر، مدت اجارهو شغل مورد نظر الزامي است.
5-3- در اسناد اجاره كه بدون سرقفلي ميباشند مدت زمان اجاره نبايد منقضي شده باشد.
6- آراء قعطي محاكم قضائي به همراه صورتجلسه تخليه و تحويل در صورتيكه متقاضي از طريق دادگاه مالك ملك و سرقفلي يا منافع ميگردد.
7- متراژ واحد صنفي با اسناد و مدارك ارائه شده بايد مطابقت داشته باشد.
8- ارائه جواز كسب قبلي واحد صنفي در صورتيكه متقاضي پروانه كسب ديگري داشته باشد.
9- ارائه پايان كار و يا گواهي ساختمان و تائيد و تثبيت كاربري، تجاري، اداري يا كارگاهي.
9-1- در صورتي كه متقاضي داراي سند رسمي ميباشد و در سند مزبور به نوع كاربري واحد صنفي اشاره شده است نيازي به ارائه اين بند ندارند.
10- ارائه رسيد يا گواهي پرداخت عوارض كسب و پيشه شهرداري حداقل يك ساله گذشته
11- ارائه يك نسخه فيش آب، برق و تلفن
12- اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه
13- اصل و تصوير  كارت پايان خدمت يا معافيت براي آقايان به استثناي افراد بالاي 50سال(پشت و رو)
14- سن بانوان متقاضي نبايد كمتر از 18 سال باشد.
15- اصل و تصوير كارت ملي(پشت و رو)
16- عكس 4*3 جديد پشت نويسي شده و تمام رخ(12 قطعه)
17- ارائه آخرين مدرك تحصيلي يا حداقل گواهي پايان تحصيلات ابتدائي يا سواد خواندن و نوشتن (به استثناي افرادي كه سن آنها از 50سال به بالا ميباشد
).
18- ثبت نام در سايت www.g4b.ir و ثبت نام در سايت www.iranianasnaf.ir