۱۴۰۰/۲/۲۱ سه شنبه

  آرشیو صفحه [آخرین اخبار]


بر اساس ماده ۶ آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر است انتخابات هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف خواربار فروشان شهرستان تهران برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آن اعلام ...

منبع : اصلی
۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱