۱۴۰۳/۴/۳۱ یکشنبه


آشنائي با اتحاديه


اين اتحاديه در سال 1335 تاسيس شده است. واحدهاي صنفي كه مبادرت به فروش موادغذائي بصورت خرده فروشي مي نمايند جهت دريافت پروانه كسب و ارائه خدمات ميبايستي به اين اتحاديه مراجعه و مجوز لازم را اخذ نمايند. همچنين هماهنگي با سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت دريافت اجناس و كالاهاي اساسي و توزيع بين واحدهاي صنفي و ارائه خدمات جانبي به اعضاء صنف از جمله وظايف اين اتحاديه ميباشد و اين اتحاديه با داشتن بيش از 5000 عضو بزرگترين اتحاديه جهت ارائه خدمات به مصرف كنندگان در سطح تهران بزرگ در رابطه با اجناس مواد غذائي ميباشد.