۱۴۰۳/۴/۳۱ یکشنبه

هيئت مديره

نام: رضا

نام خانوادگي: پاشابيگي داريان
سمت:رياست
     
             
            
    

نام: زهرا

نام خانوادگي: بحيرائي

سمت: نائب رئيس اول


    
 
 
 
 


نام: مهري  

نام خانوادگي: حسين زاده خوزاني

سمت:نائب رئيس دوم


       


نام:زهرا

نام خانوادگي:حسن زاده

سمت:  خزانه دار     

 

نام: اصغر

نام خانوادگي:

عبادتي كوزه كنان 

سمت:عضو هيئت مديره 1

       


نام: احمد

نام خانوادگي: صبوري

سمت:عضو هيئت مديره 2
 
   


نام:اميد

نام خانوادگي: ملاآقا

سمت: دبير