۱۴۰۱/۴/۷ سه شنبه

هيئت مديره

نام: صفر

نام خانوادگي: فرهمند جم
سمت:رياست
                                                                 

نام: جلال

نام خانوادگي: مقدم

سمت: نائب رئيس اول


   

 
 


نام: جمال 

نام خانوادگي: معصومي زنجاني

سمت:نائب رئيس دوم


       


نام: ابراهيم 

نام خانوادگي: طلاپور

سمت:  خزانه دار


     
 

نام: مهدي 

نام خانوادگي: عماني

سمت:عضو هيئت مديره 1

       


نام: حسينعلي  

نام خانوادگي: اله وردي

سمت:عضو هيئت مديره 2
     


نام:زهره 

نام خانوادگي: صالحيان دهكردي

سمت: دبير