۱۴۰۳/۴/۳۱ یکشنبه

اعلام زمان گراميداشت سردار سرافراز سپهبد قاسم سليماني شنبه 21دي ماه از ساعت 10الي 11:30 در مسجد ارگ-- روز يكشنبه 22 دي ماه از ساعت 9 الي 11 صبح مسجد امام (ره) بازار بزرگ

مراسم گرامي داشت سردار سرافراز سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني و شهداي جبهه مقاومت در روز يكشنبه 22 دي ماه از ساعت 9 الي 11 صبح در مسجد امام (ره) بازار بزرگ تهران برگزار ميشود 
ضمنا به جهت درخواست و استقبال گسترده اصناف و مردم شريف و انقلابي، مراسمي  توسط بسيج اصناف تهران بزرگ در روز شنبه 21دي ماه از ساعت  10الي 11:30 در مسجد ارگ برگزار ميگردد.